REDLINE

Onder de naam REDLINE heeft REDORA verschillende iPhone en Android apps ontwikkeld voor handhavers. Deze apps zijn met het onderliggende zaaksysteem eenvoudig te configureren voor verschillende soorten handhaving. Enkele voorbeelden van deze apps zijn:

 • Digitale bonnen app waarmee een handhaver kan:
  • Bekeuren (fiscaal, strafrechtelijk en bestuurlijk)
  • Waarschuwen
  • Melden
  • Vastleggen mutaties
  • Controleren (flexibele controle lijsten)
  • Bevragen van landelijke, gemeentelijke en overige externe bronnen
    
 • Uren registratie app waarmee een handhaver op eenvoudige wijze zijn of haar uren kan verantwoorden.
   
 • Fietshandhaving app waarmee op gestructureerde en gecontroleerde wijze overlastgevende fietsen kunnen worden gelabeld en afgehandeld.
   
 • Taxi vergunning controle app waarmee uitgegeven taxi vergunningen gecontroleerd kunnen worden.
   
 • Recreatievaart vergunning controle app waarmee uitgegeven recreatievaart vergunningen kunnen worden geraadpleegd.
   

REDLINE wordt standaard als gehoste dienst aangeboden maar kan indien gewenst ook bij de klant in huis uitgevoerd worden. Naast de apps is er ook een back office waarin alle aangemaakte zaken worden opgeslagen en afgehandeld. Ook management dashboards maken deel uit van de backoffice. Deze dashboards bieden zowel op tactisch als strategisch niveau voldoende input om de handhavingsorganisatie aan te sturen.